Tya Subiakto Satrio
Tya Subiakto Satrio
Được biết đến với Sound
Phổ biến 4.094
Ngày sinh nhật 1979-03-02
Nơi sinh Jakarta, Indonesia
Cũng được biết đến như là Tya Sulestyawati Subiakto, Tya Subiakto, Tya Subiyakto, Tya Subyakto, Tya Sulestyawati ,