Thể Loại Phim "Phim Chien Tranh"

Ngày Tàn Của Đế Quốc
2024

Ngày Tàn Của Đế Quốc

Phong Thần 1: Tam Bộ Khúc
2023

Phong Thần 1: Tam Bộ Khúc

Trận Chiến Tàn Khốc
2024

Trận Chiến Tàn Khốc

Đế chế Napoleon
2023

Đế chế Napoleon

Eine Armee Gretchen
1973

Eine Armee Gretchen

Cuộc Chiến
2024

Cuộc Chiến

Vùng Tâm Điểm
2023

Vùng Tâm Điểm

Đại Chiến Hành Tinh Khỉ
2017

Đại Chiến Hành Tinh Khỉ

Danh Sách Schindler
1993

Danh Sách Schindler

Người Hùng Không Súng
2016

Người Hùng Không Súng

Giải Cứu Binh Nhì Ryan
1998

Giải Cứu Binh Nhì Ryan

Cuồng Nộ
2014

Cuồng Nộ

Bộ Chiến Tranh Bất Lịch Sự
2024

Bộ Chiến Tranh Bất Lịch Sự

Lager SSadis Kastrat Kommandantur
1976

Lager SSadis Kastrat Kommandantur

One Life
2023

One Life

Định Mệnh
2009

Định Mệnh

Trung Đội
1986

Trung Đội

Trò Chơi Giải Mã
2014

Trò Chơi Giải Mã

Khế Ước
2023

Khế Ước

13 Giờ: Lính Ngầm Benghazi
2016

13 Giờ: Lính Ngầm Benghazi