Thể Loại Phim "Phim Lich Su"

Oppenheimer
2023

Oppenheimer

Đại Hải Chiến Noryang: Biển Chết
2023

Đại Hải Chiến Noryang: Biển Chết

Spitfire Over Berlin
2022

Spitfire Over Berlin

La sirvienta
2023

La sirvienta

Vùng Tâm Điểm
2023

Vùng Tâm Điểm

Trò Chơi Giải Mã
2014

Trò Chơi Giải Mã

Cộng đồng trong tuyết
2023

Cộng đồng trong tuyết

Vầng Trăng Máu
2023

Vầng Trăng Máu

Danh Sách Schindler
1993

Danh Sách Schindler

Back to Black
2024

Back to Black

Đế chế Napoleon
2023

Đế chế Napoleon

Giải Cứu Binh Nhì Ryan
1998

Giải Cứu Binh Nhì Ryan

Vương Quốc Thiên Đường
2005

Vương Quốc Thiên Đường

Cuộc Đua Lịch Sử
2019

Cuộc Đua Lịch Sử

Chú Bé Mang Pyjama Sọc
2008

Chú Bé Mang Pyjama Sọc

The Boy in the Woods
2023

The Boy in the Woods

Bob Marley: Một Tình Yêu
2024

Bob Marley: Một Tình Yêu

Người Hùng Thành Troy
2004

Người Hùng Thành Troy

Thế Chiến 1917
2019

Thế Chiến 1917

Trận Đấu Cuối Cùng
2021

Trận Đấu Cuối Cùng