Thể Loại Phim "Phim Kinh Di"

Bản Tính Hung Tàn
2024

Bản Tính Hung Tàn

The Jack in the Box: Rises
2024

The Jack in the Box: Rises

Phía dưới sông Seine
2024

Phía dưới sông Seine

Black Noise
2023

Black Noise

Vùng Đất Câm Lặng: Ngày Một
2024

Vùng Đất Câm Lặng: Ngày Một

Những Kẻ Theo Dõi
2024

Những Kẻ Theo Dõi

Lá Bài Ma Quỷ
2024

Lá Bài Ma Quỷ

Håndtering av udøde
2024

Håndtering av udøde

Quái Vật Godzilla Trừ Một
2023

Quái Vật Godzilla Trừ Một

Thầy Trừ Tà
2024

Thầy Trừ Tà

Điềm Báo Của Quỷ
2024

Điềm Báo Của Quỷ

Vòng Vây Cá Mập
2024

Vòng Vây Cá Mập

The Cult
2024

The Cult

Tu Viện Máu
2024

Tu Viện Máu

Tee Yod: Quỷ Ăn Tạng
2023

Tee Yod: Quỷ Ăn Tạng

Vô Diện Sát Nhân
2022

Vô Diện Sát Nhân

Blood and Snow
2023

Blood and Snow

Longlegs
2024

Longlegs

Vùng Đất Câm Lặng: Phần II
2021

Vùng Đất Câm Lặng: Phần II

Vùng Đất Câm Lặng 3

Vùng Đất Câm Lặng 3