Filmový Žánr "Hudebni"

Bratři Bluesovi
1980

Bratři Bluesovi

Whiplash
2014

Whiplash

Bohemian Rhapsody
2018

Bohemian Rhapsody

Hnüs
2019

Hnüs

V nitru Llewyna Davise
2013

V nitru Llewyna Davise

Rocketman
2019

Rocketman

The Singing Nun
1966

The Singing Nun

Top Hat
1935

Top Hat

Sing Street
2016

Sing Street

Back to Black
2024

Back to Black

Purple Rain
1984

Purple Rain

Zpívej 2
2021

Zpívej 2

Mladá čarodějnice
1989

Mladá čarodějnice

Coco
2017

Coco

Bob Marley: One Love
2024

Bob Marley: One Love

Yesterday
2019

Yesterday

Noemova archa
2024

Noemova archa

Trollové 3
2023

Trollové 3

Straight Outta Compton
2015

Straight Outta Compton

Beach Boys
2024

Beach Boys