El hombre del saco
A Nightmare on Elm Street 4: The Dream Master
1988

A Nightmare on Elm Street 4: The Dream Master

Thứ 6 Ngày 13 Phần 6: Jason Còn Sống
1986

Thứ 6 Ngày 13 Phần 6: Jason Còn Sống

Friday the 13th Part VII: The New Blood
1988

Friday the 13th Part VII: The New Blood

Friday the 13th Part VIII: Jason Takes Manhattan
1989

Friday the 13th Part VIII: Jason Takes Manhattan

Jason Goes to Hell: The Final Friday
1993

Jason Goes to Hell: The Final Friday

A Nightmare on Elm Street: The Dream Child
1989

A Nightmare on Elm Street: The Dream Child

The Sacrifice Game
2023

The Sacrifice Game

Người Trừ Tà
1973

Người Trừ Tà

A Nightmare on Elm Street Part 2: Freddy's Revenge
1985

A Nightmare on Elm Street Part 2: Freddy's Revenge

A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors
1987

A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors

End of Days
1999

End of Days

PAPA-FIGO
2018

PAPA-FIGO

Con Tàu Ma
2002

Con Tàu Ma

Thứ 6 Ngày 13 Phần 3
1982

Thứ 6 Ngày 13 Phần 3

Thứ 6 Ngày 13: Hồi Cuối
1984

Thứ 6 Ngày 13: Hồi Cuối

Thứ 6 Ngày 13: Khởi Đầu Mới
1985

Thứ 6 Ngày 13: Khởi Đầu Mới

The Man in the Pinstripe Suit
2021

The Man in the Pinstripe Suit

Quái Thú
1989

Quái Thú

Carrie
1976

Carrie

Freddy vs. Jason
2003

Freddy vs. Jason